اموزش solid works به زبان ترکیه

اموزش solid works به زبان ترکیه

اموزش solid works به زبان ترکیه

نمونه ویدیو از مجموعه8.6 گیگابایتی اموزش سالید ورک به زبان ترکی استانبولی کل مجموعه به قیمت 120000 تومان به فروش میرسد جهت هماهنگی و اپلود در سایت به ایمیل yunas1vn@gmail.comپیغام بفرستید


مقاله درباره نیمرخ ساختاری شخصيتي ورزشکاران رشته ورزشی کشتی با بروز ناهنجاریهای روانی

مقاله درباره نیمرخ ساختاری شخصيتي ورزشکاران رشته ورزشی کشتی با بروز ناهنجاریهای روانی

مقاله درباره نیمرخ ساختاری شخصيتي ورزشکاران رشته ورزشی کشتی با بروز ناهنجاریهای  روانی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:110

چكيده

در اين تحقيق به مقايسة ويژگي‌هاي شخصيتي كشتي‌گيران  فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان پرداخته شده و سؤال اصلي تحقيق بدين شرح مطرح گرديد كه - آيا نيمرخ شخصيتي كشتي‌گيران فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان متفاوت است؟ و آيا تعامل معني‌داري بين سطوح ورزش كشتي(فرنگي و آزاد) و رده سني(نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) وجود دارد؟ جامعة آماري تحقيق حاضر را تمامي كشتي‌گيران فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شهر تهران تشكيل مي‌دهند. با توجه به اينكه تحقيق حاضر از نوع زمينه‌يابي است، از اين رو در تحقيق حاضر نيز120 نفر با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي تصادفي با سهم مساوي به عنوان حجم نمونه مكفي در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه شخصيتي چندوجهي مينه‌سوتا (MMPI-2RF))ز هر لايه 20 نفر)ت بنيادي و كاربردي) د، عد از سفارت بلغارستان- پ 32- واحد 3بي در پژوهش حاضر نيز مهر تاييدي بر اين ادعاست.، كه توسط كامكاري و شُكرزاده (1388) رواسازي، اعتباريابي و استانداردسازي شده است، مي‌باشد كه با استفاده از مدل آماري تحليل واريانس دوطرفه و تحليل واريانس چندمتغيري، به آزمون سؤالات تحقيق پرداخته و در نهايت مشخص شد كه تعامل معني‌داري بين نوع كشتي با رده سني، مشاهده مي‌شود. بدين ترتيب كه جوانان با كشتي آزاد در شكايات بدني و هيجانات مثبت پايين و همچنين، نوجوانان با كشتي فرنگي در دروني كردن- هيجاني بالاتر از ديگر سطوح مي‌باشند.

 

 

 

 

 

 


 

 

فصل اول

(مقدمه و معرفی)


  1. 1. مقدمه

در حيطة روان‌شناسي كاربردي شاخه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه از جمله مي‌توان به روانشناسي باليني، روان‌شناسي مشاوره، روان‌شناسي نظامي، روان‌شناسي كار سازماني و روان‌شناسي ورزش توجه خاصي را مبذول نمود. تمامي رشته‌هاي كاربردي روان‌شناسي با بهينه‌سازي زندگي انسان و باروري رفتار وي سروكار دارند كه مي‌توان به جلوه‌گاه‌هاي خاص روان‌شناسي در ابعاد زندگي انسان دست يافت (گنجي، 1384).

در روان‌شناسي ورزش نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه با وام‌گيري از نظريه‌هاي شخصيت تلاش مي‌شود تا بتوان مناسب‌ترين نظريه را براي توصيف و تبيين شخصيت ورزشكاران ارائه كرد. در اين زمينه مي‌توان به تعامل شخصيت و نوع ورزش تأكيد كرد كه رويكرد فلاش‌من مدنظر قرار دارد. فلاش‌من اعتقاد دارد كه بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران مي‌تواند ابعاد گوناگوني را در حيطه‌هاي روان‌شناسي ورزش مشخص سازد (سپاسي، 1385).

در حيطة الگوهاي شخصيتي كشتي‌گيران  فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و تاثيرات ورزش در شخصيت، مي‌توان به تحقيق دل‌خموش (1384) توجه نمود. در اين تحقيق كه به بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران تيم ملي پرداخته شد مشخص گرديد كه ورزشكاران تيم ملي از اعتماد به نفس، هيجان‌خواهي و ثبات شخصيتي بيشتري نسبت به ديگر افراد برخوردارند.

به عبارتي ديگر، هدف پيچيده و نهايي دستاورد روان‌شناسي، درك مسئله شخصيت است. مطالعة شخصيت در دهة 1930 رسماً با تلاش‌هاي گوردون آلپورت در روان‌شناسي آغاز شد. روان‌شناسان شخصيت، آن را به عنوان يك كليت روان‌شناختي كه انسان خاصي را مشخص مي‌سازد، در نظر مي‌گيرند. بنابراين، روان‌شناسي در بحث شخصيت همواره تفاوت‌هاي فردي را در نظر دارد و هدف آن تعريف هر چه صحيح‌تر از اين تفاوت‌ها و تبعيض آنهاست (سپاسي، 1385).

پيچيدگي ماهيت شخصيت، سبب پيدايي نظريه‌هاي گوناگون در زمينه شخصيت شده است. عليرغم وجوه اشتراك در بين اين نظريه‌ها، در رابطه با موضوع و روش و ساخت شخصيت به گونه‌اي ايستا مي‌نگرند. مانند نظريه فرويد كه بر اين باور است، شخصيت انسان در كودكي شكل مي‌گيرد و بيشترين نقش را در شكل‌گيري شخصيت به عوامل دروني مي‌دهد و يك شخصيت سالم را شخصيتي مي‌داند كه تعارض‌هاي دوره رشدي را بدون تثبيت پشت‌سر گذاشته باشد. برخي ديگر به تأثير عوامل اجتماعي بر رشد شخصيت تأكيد مي‌ورزند و به رشد آن به‌صورت پويا نگاه مي‌كنند. نظريه‌پردازان صفات، نظير آلپورت، كتل و آيزنگ شخصيت را مجموعه‌اي از عوامل و صفات پويا در نظر مي‌گيرند كه قابل اندازه‌گيري است (كريمي، 1387).

در حيطه روان‌شناسي شخصيت، چشم‌اندازهاي نويني ترسيم شده است كه در اين رهگذر مي‌توان به بررسي الگوهاي تحولي شخصيت پرداخت و مرزبندي دقيقي را در راستاي ويژگي‌هاي شخصيتي انسان مشاهده نمود. به راستي روان‌شناسي شخصيت مي‌تواند الگوهاي كاملي را از انسان ارائه دهد و معيارهاي دقيقي را براي اختلالات رواني فراهم كند (احمدي، 1381).

ويژگي‌هاي شخصيتي، امرزوه جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌دهند و از ديرباز ويژگي‌هاي شخصيتي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و به راحتي نمي‌توان ويژگي‌هاي شخصيتي را تفكيك كرد؛ زيرا در رويكردهاي متفاوت، طبقه‌بندي‌هاي ويژه‌اي مطرح مي‌شود. به صورت كلي مي‌توان مطرح كرد كه ويژگي‌هاي شخصيتي از ديدگاههاي نظري متفاوت بوده و همواره الگوهاي انطباقي رفتار را در افراد نشان مي‌دهد (قراچه‌داغي، 1376).

شخصيت را مي‌توان مجموعه صفات هيجاني و رفتاري تعريف نمود كه مشخص كنندة شخص در زندگي روزمره او در شرايط معمولي است؛ شخصيت هر كس نسبتاً ثابت و قابل پيش‌بيني است. فقط وقتي صفات شخصيتي انعطاف‌ناپذير و ناسازگارانه بوده و اختلال كاركردي قابل ملاحظه يا ناراحتي ذهني بوجود مي‌آورند، تشخيص اختلال شخصيت گذاشته مي‌شود (پورافكاري، 1375).

در نهايت، مطرح مي‌شود كه در زمينه ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران و الگوهاي متفاوت شخصيتي بايد بتوان به ابعاد گوناگون روان‌شناسي شخصيت در ورزش توجه كرده و تلاش كرد تا رهنمودهاي متفاوتي را در شناسايي ويژگي‌هاي ورزشكاران مشخص كرد (واعظ موسوي، شجاعي، 1384). از اين رو، در اين تحقيق به مقايسة ويژگي‌هاي شخصيتي كشتي‌گيران  فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان توجه شده و به ارتباط ورزش با متغيرهاي روان‌شناختي توجه مي‌شود.

 

  1. 1. بيان مسأله

ابهامات گوناگوني پيرامون نيمرخ شخصيتي ورزشكاران به صورت اعم و كشتي‌گيران به صورت اخص، به عنوان يكي از اقشار فرهنگي جامعه وجود دارد و توسعه فرهنگ ورزشي مي‌تواند نيازهاي ورزشي را مرتفع سازد. در حيطة رواني اجتماعي ورزش بايد به ضرورت پديده ورزش توجه كرده و تلاش كرد تا به نيمرخ شخصيتي ورزشكاران در راستاي مرتفع ساختن نيازهاي آنها  از يكسو و توسعه قهرمان‌پروري از سويي ديگر پرداخت.

در اين رهگذر شناسايي نيمرخ شخصيتي كشتي‌گيران در سطوح فرنگي و آزاد در سه رده سني نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در نظر گرفته مي‌شود كه مي‌تواند برنامه‌ريزي ورزشي را تعيين نموده و اطلاعات بنيادي را در اختيار برنامه‌ريزان ورزشي قرار دهد. توجه به بهداشت رواني ورزشكاران، به عنوان يكي از اولويت‌هاي سازمان تربيت بدني شناخته مي‌شود كه اين اولويت در برنامه توسعه فرهنگي قرار گرفته است و به راحتي مي‌توان بازدهي شاخص‌هاي فرهنگي را در ارتقاء سطوح فرهنگي مشاهده كرد.

ورزشكاران، امروزه به عنوان يكي از اقشار فرهنگي بسيار مورد توجه قرار گرفته‌اند و توسعه فرهنگ ورزشي مي‌تواند نيازهاي ورزشي آن‌ها را مرتفع سازد. در حيطة رواني اجتماعي ورزش بايد به ضرورت پديده ورزش توجه كرده و تلاش كرد تا روحيه قهرمان‌پروري بر تمامي ابعاد حاكم شود. ورزش حرفه‌اي از يكسو بايد بتواند نيازهاي جامعه را مرتفع ساخته و از سويي ديگر بايد ابعاد قهرمان‌پروري را تكميل نمايد (كاكس[1]، 2002).

با اين وجود، در شناسايي ويژگي‌هاي شخصيتي افراد ورزشكار زن و مرد سردرگمي‌هاي فراواني وجود دارد و به راحتي نمي‌توان طبقه‌بندي دقيقي در زمينه ويژگي شخصيتي ورزشكاران صورت داد. برخي از اين افراد براي كاهش اين گونه ابهامات طبقه ورزشكاران را به دو گروه زن و مرد تقسيم كرده‌اند و به مقايسه ويژگي شخصيتي ورزشكاران زن و مرد مي‌پردازند (هادوي و زيبايي، 1384).

در اين رهگذر شناسايي ويژگي‌هاي شخصيتي قهرمانان ورزشي در سطوح حرفه‌اي به عنوان سرنخ و مسيرهاي گشوده در نظر گرفته مي‌شود كه مي‌تواند برنامه‌ريزي ورزشي را تعيين نموده و اطلاعات بنيادي را در اختيار برنامه‌ريزان ورزشي قرار دهد. توسعه پايگاه‌هاي قهرمان‌پروري به عنوان يكي از اولويت‌هاي سازمان تربيت بدني شناخته مي‌شود كه اين اولويت در برنامه توسعه فرهنگي قرار گرفته است. از اين‌رو، به راحتي مي‌توان بازدهي شاخص‌هاي فرهنگي را در ارتقاء سطوح فرهنگي مشاهده كرد. همچنين ضرورت توسعه ورزش حرفه‌اي معطوف به برنامه‌ريزي كلان سازمان تربيت بدني مي‌باشد.

توسعه ورزش همگاني با كسب مدالهاي قهرماني همراه نيست ولي ارتقاء پايگاه‌هاي قهرمان‌پروري مي‌تواند به اهتزاز درآمدن پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي منجر شود و اين امر خطير زماني امكان‌پذير است كه استعداديابي صورت گرفته و بستر مناسبي براي شناسايي شخصيت‌هاي مستعد قهرمان‌پروري بدست آيد. با توجه به ابعاد پيچيدة شخصيت به راحتي نمي‌توان دريافت كدام ويژگي‌هاي شخصيتي شخص را به سوي توانمندي رواني در ورزش سوق مي‌دهد. برخي از مربيان موفق اعتقاد دارند كه سرسختي رواني عامل مهمي در كسب موفقيت ورزشي است و در مقابل عده‌اي ديگر اعتقاد دارند ويژگي شخصيتي انضبا‌ط‌گرايي و برون‌گرايي در ورزش‌هاي گروهي، بنيادي‌ترين اقدام براي گزينش شخصيت‌هاي خاص در حيطة قهرمان‌پروري است (ويليامز[2]، 2005).

بنابراين، با وجود ابهامات گوناگوني كه پيرامون ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران زنان و مردان وجود دارد؛ هنوز هم به گونه‌اي واضح و روشن مشخص نمي‌باشد كه كداميك از ويژگي‌هاي شخصيتي در مردان و كداميك از ويژگي‌هاي شخصيتي در زنان ورزشكار بروز مي‌كند.

به بياني ديگر، در حيطه روان‌شناسي، شناسايي تفاوت‌هاي فردي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چرا كه مي‌تواند در تبيين ويژگي‌هاي شخصيتي مؤثر باشد. شخصيت به عنوان يك سازه نظري كه به‌صورت يك كل واحد عمل مي‌كند، مجموعه‌اي از جنبه‌هاي بدني، عادات، تمايلات، حالات، افكار و رفتارهايي است كه در فرد به‌صورت خصوصيات و صفاتي نسبتاً پايدار درآمده و توصيف مي‌شود (فرمهيني، 1378).

تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گرفته است. براي مثال در تحقيقي كه توسط لورنز (1966)، تحت عنوان بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران و غيرورزشكاران صورت گرفته است، در يافته‌هاي خود مطرح مي‌نمايد كه ورزشكاران از ميزان پرخاشگري و درون‌گرايي پايين‌تري نسبت به غيرورزشكاران برخوردارند، در حاليكه ميزان ناسازگاري اجتماعي در ورزشكاران بالاتر از غيرورزشكاران مي‌باشد.

همچنين در تحقيق ديگري كه توسط وينر[3] (1986)، تحت عنوان بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران و غيرورزشكاران صورت گرفته است، مشخص گرديد كه افراد ورزشكار از منبع كنترل دروني بالاتري برخوردارند و از ميزان غرور، خجالت و سرافكندي پايين‌تري نسبت به غيرورزشكاران برخوردار مي‌باشند (هادوي و زيبايي، 1384).

در تحقيق هوسونگ[4] (2002) نيز كه به بررسي مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي ورزشكاران نوجوان و جوان پرداخته است، مشخص گرديد كه نوجوانان، ويژگي‌هاي شخصيتي برون‌گرايي را بيشتر از جوانان نشان مي‌دهند؛ در حالي كه جوانان بيشتر ويژگي‌هاي شخصيتي انعطاف‌پذيري را از خود به نمايش گذاشته‌اند.

 همچنين، در تحقيق آگنيو[5] (2003) نيز كه به منظور بررسي رابطه سن با ويژگي‌هاي شخصيتي صورت گرفته است مشخص گرديد كه ارتباط معناداري بين سن و ويژگي‌هاي شخصيتي وجود دارد.


[1]- Cox

تحقیق در مورد آلياژهاي ريخته گري چدن ها

تحقیق در مورد آلياژهاي ريخته گري چدن ها

تحقیق در مورد آلياژهاي ريخته گري چدن ها

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 35

 

در میان انواع فلزات و آلیاژ های ریختگی چدن ها بیشترین مقدار مصرف را دارا بوده و اندوخته های علمی و تجربی درباره آن ها نیز بسیارند . برای آنان که در ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با ساخت قطعات چدنی هستند این احساس وجود دارد که چدن ریزی در مقایسه با دیگر فلزات ریخته گری روش ساده ای است . کیفیت هر محصول تولیدی ریشه در نیاز و فرهنگ آن جامعه دارد . کشوری که متکی به سیستم حمل ونقل دستی است می تواند قطعات ریختگی با کیفیت نازل را پذیرا باشد . در ارتباط با تکنولوژی تولید قطعات چدنی چنانچه مرحله طراحی سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری مهمترین جزء این مراحل نباشد از اصولی ترین قسمت های آن خواهد بود . امروزه این مرحله به عنوان ابزار بسیار مفیدی جهت کنترل معایب در قطعات بویژه عیوب انقباضی و بهره دهی قطعات ریختگی به شمار می رود.


فایل PIT گلکسی نوت GTS28 مخصوص اندروید

فایل PIT گلکسی نوت GTS28 مخصوص اندروید

فایل PIT گلکسی نوت  GTS28 مخصوص اندروید

 

 

 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد روان شناسي شخصيت زنان

مقاله در مورد روان شناسي شخصيت زنان

مقاله در مورد روان شناسي شخصيت زنان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 28

 

دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت»

دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به«شخصیت و انسان» باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : «نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory) ، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory) ، نظریه انسان گرایی (Humanistis Theory) ، نظریه شناختی (Cognitive Theory) ، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … » در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.


طراحی جرثقیل های ستونی بازویی‎ با فایل سه بعدی قطعات با مونتاژ solidworks

طراحی جرثقیل های ستونی بازویی‎ با فایل سه بعدی قطعات با مونتاژ solidworks

طراحی جرثقیل های ستونی بازویی‎ با فایل سه بعدی قطعات با مونتاژ solidworks

عنوان پروژه :  طراحی جرثقیل های ستونی بازویی‎

قالب بندی :  word

شرح مختصر : بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف از جرثقیلهای مختلف استفاده میشود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژهای عمرانی و صنعت است اما در امور عمرانی استفاده از جرثقیل معمولا موقتی است و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده میشود. معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیلها میتوانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت میگیرد. همانطور در بخشهای قبلی و در طول این پروژه ارائه شد در می یابیم که روابط و مدل ارائه شده در این زمینه (نرم افزار) از اعتبار و ارزش بسیار مناسبی برخوردار می باشد. زیرا مقادیر بدست آمده در تحلیل نرم افزار بسیار نزدیک به اعداد بدست آمده در تحلیل عددی است . اما این نکته را باید توجه داشت که  در تحلیل نرم افزاری از تعدادی روابط مقاومت مصالح و طراحی اجزاء استفاده کرده ایم و نیز نکات و شرایطی را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته ایم که ممکن است این اختلافات ناچیز از این موارد ناشی شده باشد. از طرفی دیگر در تحلیل عددی که محاسبات جبری در آن دخیل می باشد مجبور بوده ایم تا مقادیر را به صورت مناسب (مثلا با دقت اعشاری-گرد کردن و…) بیان کنیم در نتیجه مقداری خطای محاسباتی پیدا می شود اما در حالت کلی این اعداد را می توان با یکدیگر برابر دانست.

فهرست :

فصل اول: معرفی انواع جرثقیل و روشهای طراحی و نصب

مقدمه

انواع جرثقیل

جرثقیل متحرک

جرثقیل تلسکوپی

جرثقیل کامیونی

جرثقیل مخصوص زمین های ناهموار

لودر جرثقیل

جرثقیل معلق

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل بازویی

بررسی موارد ایمنی و طراحی ساخت

بازرسی فنی حین ساخت

بازرسی حین نصب و راه اندازی

بازرسی فنی ادواری

فصل دوم: بررسی و تحلیل اجزای اصلی و اتصالات به صورت عددی

 مقدمه ساخت سازه

 طراحی تیر بازو

بدست آوردن مشخصات تیر

محاسبه خیز وشیب

بدست آوردن تنش های نرمال تیر

طراحی بر اساس تئوری وونمیزز

طراحی ستون

کمانش

طراحی جوش

طراحی جوش

فصل سوم:بررسی اجزای اصلی به کمک نرم افزار ANSYS  و مقلیسه آن با نتایج عددی

مقدمه

طراحی تیر  بازو

تغییر شکل تیر

شیب تیر

 بررسی فرکانس در بازو

بررسی تنش وونمیزز وارده بر بازو

مشاهده عکس العملتکیه گاه ها

بررسی تیر به عنوان المان

خیز تیر

شیب تیر

تنش در المان

طراحی ستون

بار بحرانی ستون

تغییرات ستون و خمش در جهتY

تغییرات در جهت X

زاویه خمش

نمودار کمانش بر حسب بار وارده

نتیجه گیری

منابع


قالب گیری بادی

قالب گیری بادی

قالب گیری بادی

عنوان پروژه :  قالب گیری بادی

قالب بندی :  پاورپوینت

شرح مختصر :  قالب گیری دمشی  ( یا بادی ) ، یك فن آوری پیشرفته قالب گیری است. قالب گیری دمشی، مناسب ترین روش برای ساخت قطعات توخالی، مانند بطری های پلاستیكی محسوب می شود.یعنی جایی كه ضخامت دیواره ی ظرف در همه جا یكسان است و شكل خارجی اهمیت زیادی دارد. حدود 10 درصد از قطعات پلاستیكی به این روش تولید می شوند. قالب گیری دمشی فشاری، ساده ترین نوع قالب گیری دمشی است. ماده پلاستیكی به شكلی لوله مانند، از روزنه ی اكسترودر، با فشار خارج شده و در محفظه ی یك قالب كه دیواره ی آن با آب خنك می شود، قرار می گیرد. وقتی كه قالب بسته می شود، هوا از قسمت بالایی یا گردنه ی محفظه به درون لوله ی پلاستیكی تزریق می شود. این مرحله درست مثل باد كردن بادكنك است. وقتی كه ماده پلاستیكی داغ، باد كرده و به دیواره قالب می رسد، منجمد می شود . و حالا ظرف پلاستیكی تولید شده، شكل صلب خود را حفظ می كند.

فهرست :

قالب‌گيری تزريقی (Injection molding)
واحد تزريق (Injection unit)
واحد قفل كننده قالب ( Clamping unit)
مشخصات ماشينهای تزريق (Clamping tonnage)
مراحل قالب گيری تزريقی
مزايای فرآيند قالب‌گيری تزريقی
معايب قالب‌گيری تزريقی
قالب‌گيری فشاری (Compression molding)
قالب‌گيری انتقالی (Tranfer molding)


طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل به همراه فایل سه بعدی و قطعات solidworks

طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل به همراه فایل سه بعدی و قطعات solidworks

طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل به همراه فایل سه بعدی و قطعات solidworks

عنوان پروژه :  طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل به همراه فایل سه بعدی solidwork

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر :  امروزه بالابرها تحول بزرگي در صنايع حتي امور مختلف روزمره ايجاد كرده اند كه آسانسورها پركاربردترين بالابرهايي است كه با آنها سروكار داريم. البته بالابرهاي صنعتي كه امروزه به طور مشخص در كارگاههاي تعمير خودرو و در پاركينگها و در كنار خيابانها براي پارك خودرو و ديگر وسايل نقليه بكار مي روند، هر كدام بنا بر استفاده مورد نياز از آنها طراحي خاصي دارند. مبحثي كه در اين مجال به آن معطوف شده ايم طراحي بالابرهايي است كه در تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري از آن استفاده مي شود. اين نوع بالابرها(و همه بالابرها) بر اساس وزنهاي مختلف طراحي مي شوند. همچنين براي موارد استفاده و جبران بعضي محدوديتها به صورت تك ستونه، دو ستونه و چهار ستونه نيز طراحي مي گردند. البته لزوم استفاده از اين نوع بالابرها در داخل تعميرگاهها نيز متفاوت است. برخي براي تعميرات لازم در زير اتومبيل استفاده مي شوند كه ارتفاع بالابري زيادي دارند و برخي ديگر فقط براي تعويض چرخها طراحي مي گردند و ارتفاع بالابري كمتري نسبت به نوع قبلي دارند. لازم به ذكر است كه در گذشته از چال در كارگاهها براي تعميرات قسمت زيرين اتومبيل استفاده مي شد(البته در تعميرگاههاي قديمي هنوز از اين شيوه براي تعمير اتومبيل ها استفاده مي شود)

فهرست :

مقدمه

 تئوري پروژه

 طراحي اجزاي بالابر

 بازوهاي كشويي

 چگونگي توزيع نيروي وزن اتومبيل بر روي بازوها و تعين طول آنها

 طراحي بازوي بزرگتر

طراحي كشوئي بازوي بزرگتر

طراحي بازوي كوچكتر

طراحي كشوئي بازوي كوچكتر

 پين متصل كننده بازو به ناوداني

ناوداني ته بازوها

طراحي پيچ انتقال قدرت

طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل

طراحي مهره

طراحي ناوراني قائم

طراحي پلاستيكهاي متصل به ناوداني قائم

تحليل مهره

تحليل تنش ها وتغيير مكان هاي ايجاد شده بر روي ناوداني

 طراحي تسمه

طراحي ستون

ياتاقانهاي دو سر پيچ قدرت

طراحي زنجير

طراحي صفحه ستونها

طراحي پيچهاي پاي ستونها

نقشه هاي مهندسي قطعات بكار برده شده در بالابر

مراجع فارسي

 مراجع لاتين


اندازه گیری

اندازه گیری

اندازه گیری

عنوان مقاله :  اندازه گیری

قالب بندی : word

392 صفحه

شرح مختصر :  تمامي مهندسين ( بدون توجه به اينکه در چه شاخه اي کار مي کنند ) پيوسته با مسائل اندازه گيري روبرو هستند . مسائلي نظير اندازه گيري جرم ، نيرو ، دما ، مقدار يک جريان الکتيرکي ، طول ،زاويه و غيره و يا مسائلي مربوط به اثرات جمعي از آنها .نتايج اين قبيل اندازه گيري ها خط مشيي را به مهندس نشان مي دهد و اطلاعاتي را فراهم مي کند که مي توان بر اساس آنها تصميم گرفت . اين قبيل اندازه گيري ها بخشي از علم متالوژي را شکل مي دهد به خصوص مربوط به مهندسان مکانيک يا مهندسان توليد مي شوند چرا که با اندازه گيري طول و زوايا ارتباطند . در اين بين طول يکي از اجزاء مهم اندازه گيري است و با کاربرد خاصي از اندازه گيري خطي مي توان اندازه گيري زاويه را نز انجام داد. در حقيقت مقصود از اندازه گيري حصول وسيله اي است براي کمک  به تصميم گيري هر چه بهتر. البته بايد گفت که اندازه گيري تا زماني بر اساس دقت قابل قبولي نباشد يک اندازه گيري کامل نخواهد بود.اگر چه هيچ اندازه گيري دقيق نيست اما ذکر دقت در اندازه گيري به ابعاد اندازه گيري بسيار مفيد است. مي دانيم عضو لاينفک اندازه گيري است و گريزي از آن نيست ولي به حد اقل رساندن آن ممکن است

 


انواع نقشه های صنعتی

انواع نقشه های صنعتی

انواع نقشه های صنعتی

عنوان مقاله :  انواع نقشه های صنعتی

قالب بندی :  PDF

 

شرح مختصر :  نقشه کشی صنعتی از مراحل پایانی طراحی یک قطعه یا مجموعه مکانیکی است. امروزه با ورود نرم‌افزارهای مدل سازی مکانیک، اکثر نقشه‌ها توسط اینگونه نرم‌افزارها کشیده می‌شود ولی این مطلب به معنای عدم نیاز به این دانش نیست. کتاب انواع نقشه های صنعتی در ۵۱ صفحه و به صورت اسلایدوار نوشته شده در دانشگاههای مختلف تدریس می شود. مباحثی که در این کتاب بیان می شود آشنایی با انواع نقشه های زیر است:

 فهرست :

نقشه های مکانیکی

نقشه های جریان مواد

نقشه های فرآیند های صنعتی

نقشه های جانمایی

نقشه های الکتریکی

نقشه های اتوماسیون

نقشه های سازه

نقشه های ساختمانی

نقشه های تاسیساتی


شبیه سازی مبدل های حرارتی

شبیه سازی مبدل های حرارتی

شبیه سازی مبدل های حرارتی

عنوان پایان نامه : شبیه سازی مبدل های حرارتی

قالب بندی : word

152 صفحه

شرح مختصر :

مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی  بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند. مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند . این کاربردهای شامل  نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرآیندی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی میباشند. مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها ، برج خنک کن ، پیش گرم کن فن کویل ، خنک کن و گرم کن روغن ، رادیاتور ها ، کوره ها و … کاربرد فراوان دارند.  صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدل های حرارتی فعالیت دارند و هم چنین ، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه     می گردد. محاسبات مربوط به مبدل ها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلاً طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از  برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای  Aspen B-jac و  HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند. در این تحقیق ابتدا توضیحاتی در مورد مبدل های حرارتی و اصول طراحی آنها بیان گردیده و در ادامه به معرفی و آشنایی با چند نرم افزار طراحی مبدلها پرداخته شده است.

فهرست :

پيشگفتار

دسته بندی مبدل های حرارتی

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

اصول طراحی مبدل های حرارتی

– تعیین مشخصات فرآیند و طراحی

– طراحی حرارتی و هیدرولیکی

– طراحی مکانیکی

– ملاحظات مربوط به تولید و تخمین  هزینه ها

–  فاکتورهای لازم برای  سبک و سنگین کردن

–  طراحی بهینه

– سایر ملاحظات

نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )

TASC، طراحي حرارتي ، بررسي عملكرد و شبيه سازي مبدلهاي پوسته و لوله

FIHR، شبيه سازي كوره ها با سوخت گاز و مايع

MUSE، شبيه سازي مبدلهاي صفحه ای پره دار

TICP، محاسبه عايقكاري حرارتي

PIPE، طراحي، پيش بيني و بررسي عملكرد خطوط لوله

ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدلهاي حرارتي هواخنك

FRAN، بررسي و شبيه سازي مبدلهاي نيروگاهي

TASC، طراحي حرارتي ، بررسي و شبيه سازي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله

توانايي ها

كاربرد در فرآيند

مشخصات فني و توانايي ها

خواص فيزيكي

بررسي ارتعاش ناشي از جريان

خروجي

ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدلهاي حرارتي هواخنك

طراحي

كاربرد در فرآيند

مشخصات فني و توانايي

نتايج خروجي

PIPESYS ، شبيه سازي خطوط لوله

امکانات و توانایی ها

نمونه هايي از كاربرد PIPESYS در عمل

نرم افزار Aspen B-jac

آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran

نحوه کار نرم افزار  Hetranدر حالت طراحی

محیط نرم افزار Aspen Hetran

تعریف مساله Problem Definition

اطلاعات خواص فیزیکی Physical property data

ساختار مبدل Exchanger Geometry

داده های طراحی Design Data

تنظیمات برنامه Program Options

نتایج Results

خلاصه وضعیت طراحی

خلاصه وضعیت حرارتی

خلاصه وضعیت مکانیکی

جزئیات محاسبه Calculation Details

آشنایی با نرم افزار Aerotran

روش های طراحی نرم افزار Aerotran

آشنایی با نرم افزار  Teams

برنامه Props

برنامه Qchex

برنامه Ensea

برنامه Metals

برنامه  Primetal

برنامه Newcost

 


طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی تابلو تبلیغاتی

عنوان پروژه : طراحی تابلو تبلیغاتی کنار جاده تحت بار گذاری متناوب

قالب بندی : Word , PDF

شرح مختصر : طراحی بیلبرد با طراحی سایر انواع تبلیغات کاملا متفاوت بوده و شیوه و نکات مخصوص به خود دارد همانطور که دلیل نمی‌شود کسی که یک دوچرخه‌سوار ماهر است قهرمان مسابقات فرمول یک نیز بشود. امکان ندارد که یک تبلیغ موفق روزنامه‌ای حتما یک تبلیغ موفق بیلبردی نیز باشد ، زیرا این دو مقوله کاملا دارای شرایط مجزایی می‌باشد. در خصوص طراحی بیلبرد به اولین نکته‌ای که باید توجه شود ، مدت زمانی است که یک تابلو در مخروط بینایی مخاطب قرار می‌گیرد که بطور معمول هر تابلو حدود هفت ثانیه دیده می‌شود. این مدت زمانی است که شما فرصت دارید توجه مخاطب را به سمت خود جلب نمایید ، پیام خود را انتقال دهید ، نام و مشخصات خود را برای او بیان کنید و در نهایت پس از عبور از کنار تابلوی شما در ضمیر او نقشی برجای بگذارید.

محتویات پروژه :

معرفی پروژه

محاسبات مربوط به براورد نیرو و طراحی پایه

طراحی جوش های محل اتصال صفحه ی تابلو به لوله

طراحی پیچ های محل اتصال صفحه ی تابلو به لوله

مراحل انجام شده در  ABAQUS

تصاویر پروژه طراحی شده

تصاویر تابلوهای تبلیغاتی مختلف و نمونه


چرخدنده

چرخدنده

چرخدنده

فایل word

تعداد صفحه 34

در دل هر ابزار مکانیکی تعداد  زیادی  چرخ دنده وجود دارد.  تا به حال فکر کرده اید که چرا این قدر چرخ دنده در آن ها استفاده می‌شود. مهم ترین دلیل آن اینست که همه این ابزارها یک موتورکوچک دارندکه با سرعت بالا می‌چرخد. این موتور می‌تواند توان مورد نیاز را تأمین کند، اما گشتاور آن به اندازه کافی زیاد نیست. مثلاً در یک پیچ گوشتی برقی باید گشتاور بالا برود تا پیچ  گوشتی  بتوان د پیچ‌ها  را  سفت  کند،  ولی  موتور گشتاور کمی تولید  می‌کند و در عوض سرعت بالایی دارد. کافیست از چند چرخ دنده استفاده کنیم تا مشکلمان حل شود. کار دیگری که از چرخ  دنده برمی آید تغییرجهت چرخش است. اگر دو چرخ دنده را که کنار هم  قرار دارند با دقت  نگاه کنید می‌بینید که همواره یکی از آن ها ساعتگرد می‌چرخد ودیگری پادساعتگرد.  در این مقاله می‌خواهیم  شما  را با  انواع مختلف چرخ دنده هایی که در ابزارهای مکانیکی می‌بینید آشنا کنیم.

سرفصل :

چرخ دنده ها

مفهوم نسبت چرخ دنده

دندانه

چرخ دنده های خورشیدی

زنجیر و چرخ

انواع چرخ دنده ها

چرخ دنده های ساده

چرخ دنده های مارپیچ

چرخ دنده های مخروطی

چرخ دنده های حلزونی

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده های سیاره ای و نسبت بین دنده ها

جزئیات پروفیل چرخ دنده گسترانی ( اینولوت )

نسبت هاي چرخ دنده ها

دنده هاي چندگانه

محدوديتهای استفاده از ماردون و چرخ دنده

مواد به کار رفته در ساخت چرخ دنده و ماردون

استفاده‌ها و مشخصات چرخ دنده ها